Chủ tịch tập đoàn

Mr. Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn CEO Việt Nam

  


Mr. Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn CEO Việt Nam

- Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.

- Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung. Khám và chữa bệnh cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam